Wärmepumpe, Lüftung und Heizungen mit Erdwärme

Huistechniekcentrale:

Balansventilatie met warmterecuperatie met geïntegreerde warmtepomp

Ontdek de nieuwe generatie toestellen voor klassieke tot passieve woningen!

Voor gebouwen met een warmtevraag van 1 tot 22 kW

Uw voordelen op een rijtje:

Voor meer informatie download deze brochure

Warmtepomp schema effiziento

HTZ bestaat uit 3 modules :

 1. Balansventilatie
 2. Warmtepompunit
 3. Openboilervat
 1. Balansventilatie
  De Effiziento® HTZ (1) zorgt via de module balansventilatie dat het gebouw wordt voorzien van verse lucht en afvoer van bezoedelde lucht. Door de versluchtinlaat (2) wordt via radiaalventilatoren (3) over een optionele aardwarmtewisselaar (4) lucht in het gebouw aangezogen. Hierdoor wordt de verse lucht in de winter gratis opgewarmd en in de zomer voorgekoeld. De verse lucht wordt via een tegenstroomwisselaar (5) geleid en onttrekt de warmte van de afvoerlucht met een rendement van 95-99 %. Via de toevoerkanalen (7) komt het verse lucht in de woonruimtes. De zomerbypass (8) zorgt ervoor dat in zomer de toevoerlucht op temperatuur wordt gehouden (free cooling) via de bypass (9)van de aarwarmtewisselaar. Een optionele naverwarmingsbatterij kan in de winter gebruikt worden om de verse lucht op temperatuur op te warmen met warmwater.

 2. Warmtepomp unit (lucht-water, COP 3,73)
  De afvoerlucht van de woning wordt door de verdamper (10) van de warmtepomp met radiaal ventilatoren (11) aangezogen. De restwarmte van de afvoerlucht wordt gerecupereerd via de warmtepompkringloop. De warmtepomp onttrekt de restwarmte van de afvoerlucht in de verdamper en via de condensator (12) wordt de warmte afgegeven aan het water van de boiler (13). Om aan de complete warmtevraag van het gebouw te kunnen voldoen, wordt de buitenlucht (14) aangezogen en door de verdamper geleid. De aanvullende buitenlucht geeft daarbij warmte-energie af aan de warmtepomp kring. In geval dat de luchtventilatoren (toe- en afvoer) uit bedrijf zijn, wordt voor de warmtepomp via de ventilator (15) de optimale volumestroom aangezogen. Zo wordt de prestatiecoëfficient van de warmtepomp in elke bedrijfstoestand voor de verluchtingsinstallatie gewaarborgd.
 3. De Effiziento® Boilervat (drukloos vat, doorstroom)
  De Effiziento® warmwaterboiler (16)wordt opgewarmd door de warmtepomp of andere energieoverdragers (zonnecollectoren (17), houtkachels, etc.) of met een elektrische weerstand (18). De uit de warmtepomp gewonnen energie wordt via de condensator (12) van de warmtepomp direct naar de boiler toegevoerd. Dit totaalconcept laat een snelle opwarming toe, maar biedt ook een antwoord op alle andere energiezuinige systemen. Op deze manier wordt zeer efficient warmwater geproduceerd die verder in allle huishoudelijke toepassingen kan gebruikt worden: verwarming (CV of luchttoevoer), warm tapwater (veilig door doorstroomprincipe) en alle andere (vaatafwasmachine, wasmachine, ...) Wil je dit geheel werkend zien in een passieve woning? Wil je dit geheel werkend zien in een passieve woning? Neem gewoon contact.
 4. Referentielijst geplaatste Effiziento®toestellen in België
  Passiefhuis te Drongen
  Passiefhuis te Balegem
  Passiefhuis te Meulebeke
  Passiefhuis te Knesselare*
  Passiefhuis te Tielt*